Głównym celem naszego ośrodka OWIES jest wspieranie osób, grup nieformalnych i organizacji, które zamierzają łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną. Ekonomie społeczną traktujemy w możliwie szeroki sposób, włączając w to również miękkie, animacyjne działania tworzące grunt dla kapitału społecznego i społecznej przedsiębiorczości.

W naszym ośrodku pomagamy precyzować Państwa pomysły i przekuwać je w konkretne działania. Wspieramy w kwestiach merytorycznych, formalnych i organizacyjnych. Przekazujemy wiedzę o tym jak założyć i sprawnie zarządzać stowarzyszeniem, fundacją, spółdzielnią (lub innym podmiotem ekonomii społecznej), a także jak prowadzić w ich ramach  działalności ekonomiczną.

Wsparcie, które można uzyskać w naszym ośrodku zostało podzielone, ze względu na tematykę i zakres, w następujący sposób:

1) PORADNIA czyli codziennie otwarty punkt poradniczy, w którym można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z szeroko rozumianą ekonomią społeczną.

2) USŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE dla wybranych podmiotów ekonomii społecznej – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i innych organizacji.

3) SZKOLENIA poświęcone szczegółowym zagadnieniom ekonomii społecznej – ponad dwadzieścia różnorodnych szkoleń każdego roku.

5) WIEJSKI INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ czyli zamknięte szkolenia, konsultacje, wyjazdy studyjne prowadzone na terenach wiejskich województwa mazowieckiego.

Pełna informacja na temat poszczególnych form wsparcia, sposobów oraz terminów rekrutacji znajduje się na poświęconych im podstronach.

 Działalność ośrodka dedykowana jest szczególnie organizacjom „młodym” i dopiero powstającym. Wszelkie usługi – porady, szkolenia i konsultacje – świadczone przez nasz ośrodek są bezpłatne. Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest osobom zamieszkałym na terenie województwa mazowieckiego, w wieku od 15 do 64 lat.

 

Zapraszamy !!!

Projekt „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego